ΠροσθετικήΟι σύγχρονες εφαρμογές της προσθετικής μας δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε ποικιλοτρόπως τα οδοντικά ελλείματα. Έτσι μπορούμε να κατασκευάσουμε στεφάνες ή γέφυρες μεταλλοκεραμικές, ολοκεραμικές, μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες, και φυσικά επένθετες οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων.


< Επιστροφή στις υπηρεσίες