Περιοδοντολογία


 

Προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τους περιοδοντικούς ιστούς και αποτελούν την κύρια αιτία απώλειας των δοντιών, μπορούν να διαγνωσθούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Σκοπός μας είναι η διατήρηση των προσβεβλημένων από περιοδοντίτιδα δοντιών στο στόμα για μακρό χρονικό διάστημα.


< Επιστροφή στις υπηρεσίες